33 36 01 40

   post@mogtek.no

23_1965

ADR-UTSTYR

Vi har et komplett utvalg av produkter til bruk ved transport av farlig gods.

  • Personlig verneutstyr
  • ADR – Bag / Koffert
  • Faresedler
  • Alle typer ADR-skilt
  • Refleks skilt
  • ADR-lykt
  • Brannslukkere
  • Lastesikring

 

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Eksempler på produkter

ADR-lykt-1000h-1000ADR Lykt

brannslukker-1000h-1000Brannslukker

hjelm-1000h-1000Hjelm

fareseddel-1000h-1000Fareseddel

ADR-skilt-med-kode-1000h-1000ADR-skilt med kode

Del dette