33 36 01 40

   post@mogtek.no

Om Mogtek

Mogtek AS 

Opprinnelsen skrev seg fra produksjon av kjemikalier samt import /engros på tidlig 1980 -tallet. Selskapet (Miljø & Teknikk AS) ble registrert som aksjeselskap i 1992.

Viktig del av vårt arbeide var og er å levere kvalitets produkter til markeder med stadig skiftende behov. 

Noe som kjennetegner vår kunder og samarbeidspartnere er krav til spesifikke teknologiske egenskaper på produktene, da de ofte inngår som viktige deler av større produksjoner eller utførelse av kritiske funksjoner.  

Som en viktig del av våre kunders hverdag, jobber vi kontinuerlig for å levere optimalt.

Mogtek er strategisk lokalisert på Borgeskogen Industriområde langs E18, mellom Tønsberg og Sandefjord.  

Mogtek leverer produkter til samarbeidspartnere både i og utenfor Norge.