33 36 01 40

   post@mogtek.no

AdBlue-900h-900

ADBlue

Bruk

AdBlue brukes til å redusere NOX- utslipp i kjøretøy. Skadelig NOx fra eksosen omdannes til nitrogen og damp. Dette fører til at utslippene av nitrogenoksider reduseres. Foruten å redusere nitrogenoksid, tar katalysatorteknikken bort en stor del av partiklene i dieselavgassene, samtidig som den minsker drivstofforbruket. EU – kravet Euro 4 har allerede blitt innført og krever at alle nye større biler med katalysator bruker AdBlue.

Egenskaper

AdBlue er en klar væske uten lukt.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Del dette